Том 19 (58) № 5. 2006 г.

Филология.

Раздел 1

УКРАИНСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО: УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Башук А.І.
Прес-конференція політика як комунікаційне повідомлення

Буряк В.Д.
Шоковість інформації в супертекстуальні ландшафтності публіцистичного мислення

Василик Л.Є.
Концептосфера публіцистичного дискурсу: теоретичний аспект

Ващенко Н.М.
Місце України в європейському інформаційному просторі: проблеми та перспективи інтеграції

Гаврилюк І.Л.
Образні мікросистеми в системі жанрів публіцистичного мислення

Гранкіна Н.В.
Сучасне газетне видання в системі реалізації політичного процесу

Гридчина В.В.
Особливості сприйняття візуальної інформації

Ільченко О.І.
Утвердження суспільної моралі в журналістиці як умова формування українського інформаційного простору

Кайкова О.В.
«Публічний вакуум» пострадянської антиполітики

Левчук М.А.
Періодика православної церкви в інформаційному просторі держави (на матеріалі преси Волині (1867-2006 рр.)

Микитів Г.В., Савчин Л.В.
Жіноча парадигма в запорізькій пресі початку XXI століття

Моісеєва Т. О.
Українська складова сучасного інформаційного простору Австралії

Півторак М.М.
Умови формування кінопреси в українському інформаційному просторі

Приступенко Т.О., Блохін І.С.
Правові засади діяльності ЗМІ в Україні

Смирнова Т В., Старченко Т.В.
Механизмы повышения эффективности массовых политических коммуникаций

Стариш А.Г.
Система защиты информационной системы

Хріпункова Г.Ю.
Moвнi особливості конструювання гендерних ролей в сучасній пресі Східної України

Шевченко В.Е.
Місце журналів з мистецтва на ринку України

Раздел 2

ЯЗЫК И СТИЛЬ СМИ

Артемонова I.M.
Ігрове кодування як структурний покажчик заголовкового комплексу в газеті

Архипенко Л.М.
До питання адаптації лексичних запозичень у мoвi української преси (лексикографічне досьє англіцизмів брифінг, фріндж)

Варич М.В.
Багатомовність на cтopінкax української преси та її вплив на розвиток національної журналістики

Глушкова Т.В.
Загальний сленг у сучасному газетно-публіцистичному дискурсі

Євграфова А.О.
Заголовок як явище інтертекстуальності в журналістському кoнтeкcті

Корнєєв В.М.
Оптимізація структурної організації твору в масовій комунікації як наукова проблема

Космеда Т.А.
Науковий дискурс Iвaнa Франка: проблема діалогічності (до 150-річчя від дня народження письменника)

Кузнецова Т.В.
Мова інтерактивного спілкування

Морозова Е.И.
Опознавательный модус концепта «ложь»

Онуфрів C.T.
Текст як потреба самореалізації творчої особистості

Харченко К.В.
«Проект українського правопису»: особливості практичного втілення

Раздел 3

ЖУРНАЛИСТСКИЕ ЖАНРЫ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Безчотнікова С.В.
Утопія у віртуальному світі телевізійних реаліті-шоу

Галич В.М.
Звернення як жанр письменницької публіцистики

Лешко У.О.
Християнські орієнтири у сучасній дитячій журнальній періодиці

Раздел 4

РЕКЛАМА И PR В СИСТЕМЕ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Березенко В.В.
ЗМІ як засіб брендбілдингу

Бондаренко К.И.
Этническая толерантность и СМИ

Васьківський Ю.П.
Залежність іміджу львівських видань від рекламного слогана

Войтович Н.О.
Прихована політична реклама в пресі як управління громадською думкою

Golodnikova Ju.A.
Outdoor advertising in the system of visual communications of city

Ільяшенко M.O.
Використання сучасних PR-технологій для підвищення популярності мистецтвознавчих ЗМІ

Melnik I.V.
Corporate communications: internal and external branding aspects

Савченко Л.В.
Корпоративні видання як форма бізнес-комунікації: проблеми типології

Сидоренко И.М.
«Антигендерне» звучання реклами в Україні

Хавкіна Л.М.
Національний компонент креативної площини в сучасній рекламі

Шмига Ю.І.
Комунікативні стратегії у вітчизняній телерекламі як один із чинників підвищення ефективності

Раздел 5

РОЛЬ ЖУРНАЛИСТА В МЕЖКУЛЬТУРНОМ ПРОСВЕЩЕНИИ АУДИТОРИИ

Богданович Г.Ю.
Проявление субъективной позиции автора и профессиональная этика журналиста (на примере электронных СМИ)

Бондаренко Т.О.
Специфіка деструктивної функції екологічної етики журналу «The Ecologist»

Вербицкая Ю.А.
Типосиндром «оранжевого» журналиста — «ведомый», «свідомий»

Дорошко М.В., Калмыкова М.М.
Памятник славянской старопечатной книжности (Острожская Библия в фондах научной библиотеки ТНУ)

Кондратская В.П.
Этнокультурное содержание журналистской деятельности

Кошак К.О.
Телемовлення для дітей та юнацтва: проблеми та перспективи

Манакін В.М., Манакіна Н.М.
Роль міжкультурної комунікації у підготовці журналістів

Масімова Л.Г.
Терпимість та нетерпимість у міжкультурних відносинах (на матеріалі публіцистики Умберто Еко)

Нестор М.О.
Емоційний фактор в системі впливу на масову свідомість

Поплавська В.В.
Проблеми євроінтеграційних процесів в Україні та Республіці Польща

Породько О.В.
Культурний концепт «брат» в етнічному висвітленні

Сидоренко О.О.
Транснаціональні жіночі видання «Elle» та «Cosmopolitan»: традиції, стандарти i зміни (Україна, Росія, Польща)

Синельникова Л.Н.
Правда и ложь противоречивых высказываний

Фeдopiв І.П.
Ісламська ідентичність в ЗМI незалежної України

Шестакова Е.Г.
Словесно-культурні джерела мас-медійного типу слова

Яблоновська Н.В.
Етнічна преса Автономної Республіки Крим: проблема діалогу культур

Раздел 6

ИНТЕРНЕТ СМИ И WEB-КОММУНИКАЦИИ

Голікова А.С.
Українські iнтepнeт-ЗМI в політичній дискусії 2002-2006 poкiв

Коцарев О.О.
Типологія iнтepнeт-ЗМІ

Раздел 7

МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Буслаєва К. О.
Сучасні стандарти журналістської освіти: націєтворчий аспект

Казимир І.І.
Процеси кодифікації та нормалізації українських opнiтoнiмiв у ХІХ-ХХ століттях

Різун В.В.
Ідея журналістської освіти в кoнтeкcті дискурсу про університет

Раздел 8

РЕЦЕНЗИИ

Рецензия на коллективную монографию «Белорусское Поозерье: язык и духовная культура» под редакцией А.М. Мезенко и А.В. Русецкого

Аннотации

Анотації

Summary

Сведения об авторах