Том 27 (66), N 4

 

Текст номера одним файлом

Питання Шевченкознавства

Кадирова А. Д.
Семантичне поле концепту «доля» у творчості Тараса Шевченка

Коба А. А.
Національно-культурний код назв народних танців у поемі «Гайдамаки» Тараса Шевченка

Мустафаєва М. А.
Переосмислення історичних образів та реалій у творчості Тараса Шевченка та Ліни Костенко

Пелипась М. І.
Характеристика мовних особливостей творчості Кобзаря у роздумах Максима Рильського

Сеферова Ф. А.
О передаче художественно-изобразительных средств произведений Тараса Шевченко в крымскотатарских переводах

Художній світ Лесі Українки

Ачилова В. П.
Паравербальний супровід спонукальних висловлень у драматичній поемі Лесі Українки «Оргія»

Власенко В. В.
Лінгвостилістичні параметри епістолярної спадщини Лесі Українки

Гуменюк В. І.
Особливості стилю лірики Лесі Українки

Деркач В. В.
Індивідуально-авторські ознаки епістоляризмів Лесі Українки

Османова З. С.
Словотворчість Лесі Українки в епістолярному дискурсі

Рожко С. В.
Семантико-граматичний та етимологічний аналіз імен демонологічних персонажів драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня»

Шацький І. В.
Суб’єктна сфера лірики Лесі Українки: засоби вираження

Стильові та жанрові аспекти літературного і театрального драматизму

Александрова И. В.
К вопросу о творческом методе комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»

Бойкарова Л. Р.
Літературний та сценічний переклад драми як перекладознавча проблема

Вишняк М. Я.
До питання творчої спадщини Степана Руданського, місце в ній історичних поем та їх оцінка в критиці

Гладка І. С.
Особливості реалістичного письма Гната Михайличенка

Гуменюк О. М.
Романтичний дестан «Таір і Зоре» в контексті кримськотатарської фольклорної епіки

Думанський Н. Т.
Засади вивчення комедії як літературного жанру

Карпов В. В.
Оперета як літературний і театральний жанр, його побутування на кримській сцені

Ковальова Т. В.
Мальовничість драматургічного стилю Миколи Куліша

Кривенко О. В.
Магічний код у повісті Марії Матіос «Черевички Божої Матері»

Кумкова О. Г.
Між етнографізмом і постмодерном (еволюція концепції характеру персонажа в прозі Євгена Гуцала)

Мокренцов Д. С.
Раціональний месіанізм ідейного пафосу в малій прозі Володимира Винниченка

Остапенко И. В.
Образная сфера картины мира в пейзажном дискурсе лирики Б. Чичибабина

Семенец О. С.
Роль мифологического компонента в романах Бернара Вербера

Ташкинова Т. Н.
Освоение библейских образов в дилогии пьес «Собака–Паладин» и «Искушение Магдалины» Марии Виргинской

Юнусов Ш. Е.
Головний герой як виразник естетичних поглядів Письменника

Лінгвоультурологічні аспекти вивчення художнього тексту

Грозян Н. Ф.
Об’єктивація концепту «любов» у поезії Дмитра Павличка

Дехтярьова О. В.
Фразеологізми як засіб творення експресивно-емоційного фону художніх текстів

Іщук М. В.
Прикметники із запозиченими префіксами (творення, функціонування)

Масликова О. С.
Термінологічне мікрополе на позначення поняття «література» наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття

Савченко Л. В.
Фразеообрази ритуального етнокоду у фразеосистемі східнослов’янських мов

Відомості про авторів

Зміст