Том 26 (65). № 3. 2013 г.

Тексты номера одним файлом

Филология.
Социальные коммуникации

РАЗДЕЛ 1. СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Веремчук Т. Ю.
Комунікаційна діяльність ЄС в Україні: культурологічні спекти

Гвоздев В.Н.
Аудитория современных СМК как потребитель, создатель и распространитель медиаконтента

Гусак О. О.
Ідентифікаційні ознаки інтернет-ЗМІ

Добривечір В. О.
Сучасні тенденції у науковій комунікації

Зражевська Н. І.
Медіакультура як «Індустрія культури». Комерціалізація і комодифікація медіакультури

Мащенко А.П.
«Русский компонент» образа Крыма в американских СМИ

Полісученко А. Ю.
Голосування телеглядачів як прояв телевізійної інтерактивності

Регушевская И.А.
Средства массовой информации как социокультурный феномен современности: к поставке проблемы

Тишкевич К.І.
Випуск перевидань бібліотек України для юнацтва: теоретико-методологічні аспекти

Хоменко А.В.
Средства массовой информации как механізм формирования межэтнической коммуникации

Чабаненко М. В.
Преса з Інтернету і тенденція до компліментарності

Чернявська Л.В.
Методологія соціального простору масової комунікації

РАЗДЕЛ 2. ЯЗЫКИ СТИЛЬ СМИ, ТЕКСТОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ

Збрицкая Ю. П.
Процессы заимствования в музыкальной терминологии

Іваночко К. М.
Наголошування діє слова бесідувати в бойківських говірках

Кравець Т. В.
Ґендерні стереотипи сексуальної поведінки в українській мовній картині світу (на матеріалі мас-медійних текстів)

Мельник Ю. А.
Функции прецедентных высказываний песенного происхождения в текстах современной прессы

Тяпкіна Н. І.
Інформативність журналістських текстів

РАЗДЕЛ 3. РЕГИОНАЛЬНЫЕ СМИ: РЕАЛИИИ ПЕРСПЕКТИВЫ

Бідзіля Ю.М.
Проблеми функціонування україномовної преси Словаччини (середина ХХ — початок ХХІ століття)

Галич О. А.
Іван Дзюба – працівник заводської багатотиражки: мемуарна рецепція

Егорова Л. Г., Чумичёва М. А.
Пространство печатных СМИ Крыма: концепция презентации

Костюк Ю. В.
Регіональне радіомовлення: основні принципи та умови функціонування

Полякова Г.О.
Становлення та розвиток запорізької економічної періодики

Фенько Н. М.
Стан і перспективи мережевої медіакритики: регіональний вимір

Яблоновская Н. В.
Возникновение и развитие крымскотатарских СМИ для детей

РАЗДЕЛ 4. СОВРЕМЕННОЕ МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ,
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ЖУРНАЛИСТОВ:
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙИ ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Богданович Г.Ю., Куюн А.Д.
Школы журналистики в Украине

Борисенко В. А.
Особенности невербального поведения журналиста в разных культурах

Варех Н.В.
Дискурсивний підхід до вивчення етнокультурних медіа стереотипів

Лисенко Л. І.
Феномен «історична пам’ять» у концептуальній системі публіцистики Євгена Сверстюка

Масімова Л. Г.
Візуальна грамотність в системі медіаосвіти

РАЗДЕЛ 5. ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИЙ ДИСКУРС

Євграфова А.О.
Титульні номени на газетних шпальтах

Казарин В. П.
Одиночество Николая Гоголя (Готовы ли мы к новому прочтениютворческого наследия нашего классика?)

Кравченко Е. В.
Романы А. Ф. Писемского «Тысяча душ» и А. И. Герцена «Кто виноват?»: проблема героя

Малярчук У. О.
Выражение оценки в текстах современных СМИ: фразеологический урівень

Стрекалина С. С.
Идеи Вернадского в натурфилософской поэзии Заболоцкого

Рецензия

Сведения об авторах

Содержание

К сведению авторов