Том 25 (64). № 4 часть 1 2012 г.

Тексты номера одним файлом

Филология.
Социальные коммуникации

РАЗДЕЛ 1. СОЦИАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ И СТРАТЕГИИ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Антонова О. В.
Жанрові особливості радіопубліцистики І.В. Качуровського

Богданович Г. Ю.
Языковые единицы и информационно-коммуникационные технологии?

Драчова О. П.
Репрезентація дискурсивно-методологічних стратегій німого кіно у документальному фільмі Д. Вертова «Людина з кіноапаратом»

Кияшко Ю.П.
Сприйняття зображально-виражальних засобів візуальної інформації в теленовинах: гендерний Аспект

Макущенко М.О.
Розважальна складова в новинах на телебаченні: сучасні реалії

Сметанина М. О., Ходенкова Л.Г.
Информационный пресс-центр «IPC». Становление и развитие в Крыму

Cулім А.А.
Телекритика як різновид медіакритики: функціональні й тематичні аспекти

Фєдотова Н.М.
Вплив урбанізованого середовища на учасників масово- комунікативного процесу (на матеріалі інтернет-ЗМІ Луганська)

РАЗДЕЛ 2. ЯЗЫК И СТИЛЬ СМИ, ТЕКСТОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ

Бідасюк Н. В., Кучман І. М.
Синхронний аудіовізуальний переклад: виклики професії

Смирнов О.К., Гордеева И.А.
Cленг в интернет-изданиях. Проблема идентификации сленга

Джигалюк Н.Ю.
Русский речевой этикет как составляющая ноосферного пространства (на примере приветствий)

Дикарева С.С.
Лингвистическая компетенция журналиста в глобальных системах коммуникации

Кузнєцова Т.В.
Аксіологічний потенціал мовного коду в текстовому просторі сучасних ЗМІ

Малярчук У. О.
К вопросу о словообразовательных репрезентантах оценочного значения в медиатекстах

РАЗДЕЛ 3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ЖУРНАЛИСТОВ: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Бутиріна М.В.
Медіапсихологія: до питання формування навчальної дисципліни

Криворученко К. Ю., Корытова А. Д.
Основные проблемы и перспективы развития радио в Крыму

Кондратская В. Л., Скобеева Д. А.
Информационная журналистика

Олійник О.В.
Педагогічні та інтернет-комунікації в дистанційному навчанні в университетах США: питання теорії та організації

РАЗДЕЛ 4. ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ СМИ

Василик Л. Є.
Медіабезпека в світлі ст. 171 Кримінального кодексу України: дискусійні аспекти

Кирич І. В.
Законодавчі ініціативи у правовому полі громадського мовлення

Сафроньєва Г.М.
Контент інформаційних випусків новин на українському телебаченні: етичний аспект

Синоруб Г. П.
Асертивність як необхідна якість толерантної поведінки журналіста

Хаджі М.Х.М.
Реалізація конституційного права журналістів на свободу слова в період утвердження демократії (на прикладі Іракського Курдистану й України)

РАЗДЕЛ 5. РОЛЬ ЖУРНАЛИСТА ВО ВНЕДРЕНИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ.

Варех Н.В.
Етнокультурні медіастереотипи як структуро- й семантикотворчі чинники національної ідентичності: семіотичний підхід

Зеленська Л. В.
Вплив масової культури на формування образу вітчизняних телеведучих

Смирнов О. К., Карташова К. С.
Особенности влияния современного информационного общества на этнические культуры

РАЗДЕЛ 6. ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО: ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Косинська Ю. В.
Розвиток редагування перекладної літератури на українських землях

Кравченко О.Л.
Функції українських довідкових видань перших десятиліть ХХ ст

Семісенко А. О.
Участь Павла Тичини в редакційно-видавничому процесі журналу “Вітчизна”

РАЗДЕЛ 7. РЕКЛАМА И ПИАР КАК СОСТАВЛЯЮЩИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Бабак М. П.
«Мовне питання» як комунікаційна політична технологія в українському політичному дискурсі

Барсук Т. В
До проблеми визначення соціокомунікаційної сутності бренду

Доценко К. О.
Професії в PR: проблеми аналізу й класифікації

Зайцева С. С.
До проблеми визначення емоційно-оцінної сутності сучасного рекламного тексту

Лобойко Т.В.
Соціокультурні особливості та доцільність застосування гумору в соціальній рекламі

Манич Н.Є.
Унікальні рекламні тренди 2012 (Британська, американська та українська версії)

Хавкіна Л. М.
Відображення різних сфер життя в сучасному рекламному міфі

Шевченко Т.С.
До питання про конвергенцію реклами та ЗМІ

РАЗДЕЛ 8. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРНЕТ- ЖУРНАЛИСТИКИ

Егорова Л. Г., Федорчук К. А.
Плагиат в интернет-журналистике

Іллюк Н.О.
Блогосфера як прояв “Громадянської” (“Громадської”, “Народної”) журналістики

РАЗДЕЛ 9. ПРЕССОВАЯ ЖУРНАЛИСТИКА: УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Варич М. В.
Політичний портрет як різновид нарису в сучасній українській газеті

Мащенко А. П., Гафарова Э. Р.
Интервью в журнале «Фокус»

Гіленко О.І.
Формування позитивного іміджу України у подорожніх нарисах на сторінках журналу «Вітчизна»

Зыкова А.В., Криворученко Е.Ю.
История развития авторских радиопрограмм в Крыму (На примере авторской программы «Актуальный комментарий» на радиокомпании «Лидер»)

Кічура Л.В.
Соціальна проблематика в публіцистиці М. Голубця (20-30-і рр. XX ст.)

Володченко О. Н., Козлова С. С.
Аналитические методы и средства интерпретации фактов в журналистике

Лавицкий А.А.
Вопросы современной жанровой типологии информационных газетных текстов (на примере региональных изданий Беларуси и Германии)

Мащенко А. П.
Конфликтный потенциал Крыма в публикациях американских СМИ 1992-2004 годов

Мельничук Ю. Г.
Вплив релігійного контенту на концепцію газети „Буковина” кінця ХІХ – початку ХХ століття

Миронюк Д.І.
Концепція друкованого видання, або чи стане 2043 рік – роком зникнення в світі останньої газети?

Палійчук А. В.
Виникнення і розвиток олігархічних засобів масової інформації в Україні

Саліх Хіва Тахір
Шведська газета “Афтонбладет”: тематика, проблематика, жанроутворення

Кондратская В. Л., Сидоренко И. П.
Пресса Крыма сто лет назад

Кириллова Ю. В.
Українська якісна преса: інтелектуальне видання чи масове читання

РАЗДЕЛ 10. СОВРЕМЕННОЕ МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ

Семиколенова Е.И., Каширина М.М., Чабаненко Т.С.
Опыт реализации социальных проектов в школе, или Когда выигрывают все

Фенько Н. М.
Проблеми становлення регіональної медіакритики

РАЗДЕЛ 11. ФИЛОЛОГИЯ КАК ОБЪЕКТ КОММУНИКАЦИИ

Буц Н. В.
Семантична специфіка ментального лексикону: особливості вживання слова «Мати» у поезії Т.Г. Шевченка

Казарин В. П., Калашникова О.Л.
Элегия Пушкина «Погасло дневное светило…» в контексте традиции античного послания «К кораблю»

Новикова Т. Ю.
О создании лексикографической базы для мультилингвального образования в условиях Крыма

Остапенко И. В.
Пейзажный дискурс и картина мира: флористика в художественной системе Беллы Ахмадулиной

Савчук (Урсу) Г. Ю.
Літературна спадщина Яна Каспровича в рецепції Івана Франка

Семенець О. С.
Ознаки постмодерністського дискурсу у французькому романі середини ХХ століття

Церковняк Т.І., Віштак Н.Б., Горкун С.В.
Основні напрями організації навчання іноземної мови у старших класах в умовах модернізації освіти

Сведения об авторах

Содержание