Том 24 (63). № 4.ч.1. 2011 г.

Тексты номера одним файлом

Филология.
Социальные коммуникации

СОЦІАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ І СТРАТЕГІЇ ЇЇ РОЗВИТКУ

Артамонова І.М.
Змі в системі соціальних комунікацій

Бацман О.Л.
«Точка зору» як матеріалізація категорії «образу автора» в дискурсивному і текстовому втіленні та як одиниця опису даної категорії

Безчотнікова С. В.
Мультимедіа, неосинкретизм та масова культура

Бідзіля Ю.М.
Філософія комунікації постмодернізму в «Записках українського самашедшего» ліни костенко

Гузенко Т.А.
Екологічна проблематика як актуальний тренд сучасних соціальних комунікацій

Денисенко А. М.
Дослідження контенту ділової преси

Загороднюк В.Є.
Ед’ютейнмент як комунікаційна стратегія

Зражевська Н.І.
Сучасна медіакультура як компенсаційний фактор соціальних проблем суспільства з точки зору культурних досліджень

Казакова Т.В.
Складові поняття «комунікація» як методична проблема курсу «теорія та історія соціальних комунікацій»

Косюк О.М.
Психоаналітичний підхід до моделювання процесу масової комунікації

Манакін В.М., Манакіна Н.М.
До Питання про національні стилі комунікації

Новикова Т.Ю.
Межкультурная коммуникация в полиэтничном Крыму: что соединяет и роднит всех коммуникантов?

Пономаренко Л.Г.
Моральні норми в комунікативних теоріях Ю. Хабермаса та к.-о. апеля (на прикладі новин «Кореспондент.нет»)

Рудницька Г. В.
Властивості міжнародної інформації в контексті глобальних комунікаційних процесів

Соломін Є. О.
Регіональна парадигма національного телевізійного простору

Тяпкіна Н.І.
Дотримання інформаційних норм у газетних текстах

Фєдотова Н.М.
Становлення міського середовища малого індустріального міста засобами масової інформації

Холод О.М.
Диференціація соціально-комунікаційних технологій

Чернявська Л.В.
Парадигма соціального простору в системі масових комунікацій

Шевченко О.В.
Комп’ютерні засоби у жанровій системі тележурналістики

Шендеровський К.С.
Передумови інституалізації соціально значимих медіа

Яблоновська Н.В.
Корінні народи Криму й виклики глобалізації (соціально-комунікаційний аспект)

МОВА І СТИЛЬ ЗМІ, ТЕКСТОВА КОМПЕТЕНЦІЯ

Варинська А.М., Гнот В.Г., Полупанова Н.В.
Репрезентація публіцистичного тексту в заголовках

Комова М.В.
Роль засобів соціальної комунікації у формуванні стереотипів масової свідомості

Кондрико А.А.
Сучасні концепції поняттєвої інтерпретації «дискурсу» в соціальній комунікації

Космеда Т.А.
Мова «Четвертої Влади» Та Шляхи її вдосконалення: компетенція мовної особистості журналіста І Читача

Кузнєцова Т.В.
Смисл як засіб актуалізації оцінки мас-медійного тексту

Путрашик В.І.
Функціонально-стилістичні можливості діалектизмів у заголовках сучасної закарпатської газети (на матеріалі часопису «Старий замок «Паланок»)

Рязанцева Д.В.
Інноваційні процеси у сфері функціювання прикметника в сучасному українському медіатексті

Серебрянська І. М., Мариноха Н. М.
Фразеологізми античності в мові сучасної преси

Солодовникова Н.В.
Роль метафоры в публицистическом дискурсе

Тернова А. І.
Текстові компоненти телевізійного матеріалу

Халіман О.В.
Мовна гра в дискурсі сучасної газети: актуалізація граматичних засобів (на прикладі граматичного значення чоловічого роду)

Шаповалова Г.В.
Лексико-стилістичні особливості заголовків у сучасних українських друкованих змі

РОЛЬ ЖУРНАЛІСТА У ВПРОВАДЖЕННІ НАЦІОНАЛЬНИХ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ

Березенко В.В.
Технологія подієвого конструювання в контексті соціальних комунікацій освітньої сфери

Варич М. В.
Дискусії щодо двомовності на сторінках періодики як журналістський прийом формування національних цінностей

Галич В. М.
Есе-мініатюри Володимира Селіванова як вияв тенденцій інтелектуалізації масової свідомості

Гурбанська А.І.
Образ журналіста в соціально-комунікативній та художній рецепції В. Дрозда (семантика і функції)

Карпенко Н.А.
Концепт жінка у дискурсі П. Загребельного (на матеріалі журналістських інтерв’ю із письменником)

Кравченко О.Л.
Еволюція української національної ідеї у творчості Т. Шевченка та I. Франка (на матеріалі публіцистики С. Петлюри)

Носова Б. М.
Інтерпретація цивілізаційних вартостей у публіцистиці Y. Eко

ВИДАВНИЧА СПРАВА: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Віщук О.Ю.
Дитяче авторство в системі соціальних комунікацій

Голодникова Ю.А.
Идеология и эстетика фотоальбомов, посвященных Крыму в xxi столетии

Горбенко І.Ф.
Функціонування запорізьких видавничо-поліграфічних структур

Дроздова А.В.
Прагматичні аспекти саморедакторського опрацювання заголовків у творчій майстерні О. Гончара

Іванюха Т. В.
Микола Зеров – редактор і видавець

Плеханова Т.М.
Промоція книжкових видань у запорізькому регіоні

Сидоренко О. О.
Піонерські постулати виховання підростаючого покоління (за матеріалами журналу «Октябрьские всходы»)

Скрипарчук А.Л.
Ключові події становлення видавничої практики на миколаївщині

Степанова Т.Ю.
Книговидання у Миколаєві: історія та перспективи

Тишкевич К.І.
Посада редактора у бібліотеках для юнацтва (на прикладі державної бібліотеки України для юнацтва)

РЕКЛАМА ТА PR ЯК СКЛАДОВІ СОЦІАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Башук А.І.
Модель усних жанрів президентських пр-комунікацій

Давидченко Т.С.
Ефективність впливу телевізійної реклами на дитячу аудиторію

Качинська А.І.
Гіпертекстовий формат інтернет-реклами

Платонова А. В.
Фактор «сезонности» рекламы в рейтинговых печатных масс-медиа Крыма

Хавкіна Л.М.
Раціональне й емоційне начала в сучасному рекламному міфі та специфіка рекламного образу

Шмига Ю.І.
Емоційно-оцінне ставлення української молоді до телереклами

Шумицька Г.В., Вишневська Н.І.
Вітчизняна «онлайн-джинса» як нелегітимний засіб взаємодії pr-структури та мас-медіа

ПРЕСОВА ЖУРНАЛІСТИКА: УМОВИ ФОРМУВАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Георгієвська В. В.
Формування ніші рекламно-довідкової преси Таврійської губернії (хіх – початок хх ст.)

Лавицкий А.А.
Взаимовлияние художественного и публицистического дискурсов (на примере региональных периодических изданий)

Масімова Л.Г.
Способи представлення авторів журнального контенту

Романюк Н.В.
Типологічні ознаки дитячих періодичних видань Запоріжжя

Сніжко О.С.
Стаття як спосіб актуалізації проблем та шляхів їх вирішення

Сушкова О.М., Садовнікова О.П.
Порушення проблем екології на сторінках газети «Суми і сумчани»

СУЧАСНА МЕДІАОСВІТА І СОЦІАЛЬНОКОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Бондаренко Т.Г.
Творчий конкурс із журналістики як фахове випробування для абітурієнтів

Брахман Г.А.
Wiki-онтологизация: мегатренды прогрессивного медиаобразования

Бутиріна М.В.
Символ як інструмент прикладних соціально-комунікаційних технологій

Дикарева С.С.
Медиаобразование в ландшафтах лингвистических корпусов

Жиленко І. Р., Трубачова О. О.
Особливості подачі новин інформаційними агентствами рейтер, Iтар-Тарс, укрінформ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ

Архипенко Л.М.
Адаптація англомовних економічних термінів в українській мові

Борисевич О.А.
Экклезионимы как разновидность урбанонимов в современной ономастической системе

Бородина Д.С.
Категория времени в межкультурной коммуникации

Буц Н.В.
Специфіка ментального лексикону: мовний етикет у творах ліни костенко

Галич О.А.
Публіцистична рецепція Києва в щоденнику Олеся Гончара

Девлетов Р. Р.
Лингводидактические приемы формирования координативного русско-украинско-крымскотатарского трилингвизма в процессе изучения дисциплин методического цикла

Джигалюк Н.Ю.
Репрезентация эколингвистической парадигмы в формулах обращений

Дудко О.С.
Міжнародний піар у позиціонуванні суб’єктів міжнародної діяльності в мультикультурному середовищі

Ли Гуаньхуа
Лексические объединения со значением «еда/пища» и их отражение в словарях

Малярчук У.О.
К вопросу о воздействии как ключевой функции современных масс-медиа

Мележик К.А.
Проблема стандартных и нестандартных норм в национальной английской языковой ситуации

Мельник Ю. А.
Специфика газетных заголовков, построенных на основе нетрансформированных прецедентных высказываний песенного происхождения

Рязанова М.И.
Анализ лингвокультурного концепта политик

Саргсян А.Л.
Особенности англо-американских имен собственных

Селендили Л.С.
Формулы речевого этикета в функции конструктов крымскотатарского предложения

Смирнова Т.А.
Соматический фразеологизм как компонент фразеологической картины мира в русском и украинском языках

Терещенко К.С.
Структурно-граматична характеристика звертань у мові творів I.С. Нечуя-Левицького

Юськів Б.М.
Вербалізація правосвідомості українців в українському паремійному фонді  

РЕЦЕНЗІЇ

Богданович Г.Ю.
Рецензія на монографію К. Ю. Голобородька

Дикарева С.С.
Рецензия на монографию Ганзина Игоря Викторовича

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

 РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ